Какво представляват калориите?

д-р Ангелина Недялкова

1 min reading time

06-07-2020

Title:Какво представляват калориите?
Headline:Какво представляват калориите?Author:

06-07-2020
Dianurse.com - BG

Какво представляват калориите?


Description:Разберете какво точно представляват калориите.
Image:https://images.ctfassets.net/w948uobigg1f/6evVYP4zybQLXNX0yAhAfm/f7a87406e39a4636983b34d6ab973dbb/02-what-calories-are.png?w=500&q=100

Какво представляват калориите?

В диетичен план калориите са мярка за количеството енергия, която получавате от дадена храна или напитка. В тези случаи, терминът „калории“ обикновено се използва като съкратен вариант за килокалории. Ще намерите това написано като kcal върху етикетите на храните и напитките.

Килоджаулите (kJ) са еквивалент на килокалории в рамките на Международната система от единици, така че също ще ги откриете върху етикета за хранителната стойност. Приблизително 1kcal се равнява на 4.2kJ.

For the author:

Ангелина Недялкова завършва медицина през 2013г. в МУ-Пловдив. През 2014г. започва да работи и специализира в Клиниката по Ендокринология към УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД гр. Пловдив. През м. януари 2019г. придобива специалност по Ендокринология и болести на обмяната на веществата.

Do you want more useful content?

Join our club and get early access to many free resources.

check

100% security

check

NO SPAM

check

Keep your anonymity

check

You get a PDF guide