Как да разберем какво е идеалното ни тегло?

д-р Ангелина Недялкова

1 min reading time

06-07-2020

Title:Как да разберем какво е идеалното ни тегло?
Headline:Как да разберем какво е идеалното ни тегло?Author:

06-07-2020
Dianurse.com - BG

Как да разберем какво е идеалното ни тегло?


Description:Как да разчитаме изчисленията на калкулатора? Има ли риск за здравето ни?
Image:https://images.ctfassets.net/w948uobigg1f/6n88rEq6HfBZDMSuplnmat/36c7e7609b76bc1e9c074688ed9ecafa/bmi-categories-bg.png?w=500&q=100

Как да разберем какво е идеалното ни тегло?

Този калкулатор отчита връзката между теглото и ръста. Според получената стойност, ИТМ се разделя на няколко категории, както следва:

  • поднормено тегло, при ИТМ под 18.5

  • нормално тегло, когато ИТМ е между 18.5 и 24.9

  • наднормено тегло, ако ИТМ е между 25 и 29.9

  • затлъстяване I степен, когато ИТМ е между 30 и 34.9

  • затлъстяване II степен, ако ИТМ е между 35 и 39.9

  • затлъстяване III степен, когато ИТМ е над 40

Както поднорменото, така и наднорменото тегло крият рискове за здравето и могат да бъдат причина за различни здравословни проблеми. Когато е налице наднормено тегло, колкото повече нараства ИТМ, толкова повече нараства и рискът от захарен диабет, някои видове рак, високо кръвно налягане, сърдечни заболявания и преждевременна смърт. Високостепенното затлъстяване IIIст. крие изключително сериозни рискове.Важно е да уточним, че затлъстяването е болест, която трябва да се лекува, за да се намалят рисковете и ограничат усложненията.

For the author:

Ангелина Недялкова завършва медицина през 2013г. в МУ-Пловдив. През 2014г. започва да работи и специализира в Клиниката по Ендокринология към УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД гр. Пловдив. През м. януари 2019г. придобива специалност по Ендокринология и болести на обмяната на веществата.

Do you want more useful content?

Join our club and get early access to many free resources.

check

100% security

check

NO SPAM

check

Keep your anonymity

check

You get a PDF guide